pcRUSH.com
You Click, We Rush
  1-888-205-7777  |   Go To pcRUSH.comHOME  |   WISH LIST  |   View pcRUSH.com Shopping CartVIEW CART  
CUSTOMER SERVICE  |   MY ACCOUNT  |   ORDER STATUS  |   ABOUT US
GSA Federal, State, Local & Education Sales
SquareTrade Warranty
 
Categories
IBM Solutions Showcase
For All Occasions Gift Ideas

Manufacturer Showcase

  • Samsung
  • Sony Electronics
  • Sonic Wall
  • Lexmark
  • Intuit Turbo Tax
  • Kaspersky Labs
  • Kingston Technology
  • D-Link
  • Microsoft
  • Uniball
 
Home > IBM Solutions Showcase
IBM Solutions Showcase
IBM Showcase
Hero-MFTbanner2a
Skontaktuj się z IBM

Przesyłanie plików w ramach grupy partnerów

Przesyłanie plików w ramach grupy partnerów obejmuje wymianę plików za pośrednictwem Internetu między przedsiębiorstwem a jego kontrahentami, takimi jak dostawcy, klienci, usługodawcy, instytucje rządowe itd. Taka forma przesyłania plików musi być niezawodna, bezpieczna i łatwa w zarządzaniu.

Promowane produkty

Usługa przesyłania plików IBM Sterling File Transfer Service

Jest to alternatywa w stosunku do oprogramowania instalowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, która umożliwia zarządzanie pojedynczym, bezpiecznym i niezawodnym połączeniem służącym do kontaktu z partnerami. Nie ma potrzeby ponoszenia wydatków kapitałowych na zakup własnego oprogramowania ani nakładania dodatkowych obowiązków operacyjnych na personel informatyczny.

• Obniżenie kosztów operacyjnych i kosztów infrastruktury informatycznej: bezpieczne przesyłanie plików w chmurze pozwala obniżyć nakłady kapitałowe na oprogramowanie i infrastrukturę oraz odciążyć personel dzięki przekazaniu zadań związanych z konfiguracją i wsparciem systemów partnerów specjalistom IBM.
• Uproszczenie i optymalizacja przesyłania plików między firmami dzięki konsolidacji nadmiarowych serwerów, oprogramowania i połączeń do transferu plików oraz wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i doświadczenia IBM.
• Rozwijanie działalności: nasza usługa przesyłania plików między firmami jest udostępniana w ramach chmury o skalowalnej infrastrukturze i objęta usługami wsparcia. Pozwala to łatwo reagować na zmiany potrzeb biznesowych, wymagające większej liczby połączeń z partnerami i ściślejszej współpracy.
• Usługa IBM Sterling File Transfer Service jest dostępna w modelu subskrypcji (SaaS – oprogramowanie jako usługa).

IBM Sterling Secure Proxy

IBM Secure Proxy to oprogramowanie proxy instalowane w strefie zdemilitaryzowanej, które chroni pliki przesyłane przez publiczną część Internetu. Ochrona ta jest realizowana za pomocą rygorystycznych mechanizmów kontrolnych, które obejmują między innymi autoryzację kontrahentów i uwierzytelnianie wieloskładnikowe z przerwaniem ciągłości sesji. Rozwiązanie Sterling wdraża te mechanizmy kontrolne, zanim przesyłane pliki znajdą się w strefie zaufanej.

• Przerwanie ciągłości sesji SSL oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe chronią przed dostępem bez uprawnień oraz eliminują słabe punkty zabezpieczeń danych.
• Wykorzystanie możliwości Internetu do przesyłania plików pozwala obniżyć koszty i zwiększyć grupę partnerów, z którymi są wymieniane dane. Rozwiązanie Sterling zapewnia przy tym bezpieczeństwo danych i dostępu do strefy zaufanej w systemach przedsiębiorstwa.
• Sprawdzone procedury nawigacji w obrębie firewalla zwiększają bezpieczeństwo infrastruktury przesyłania plików na granicy sieci, zapewniając zgodność z przepisami i pomyślne przejście rygorystycznych audytów.
• Samoobsługowy portal logowania umożliwia kontrahentom samodzielne zarządzanie hasłami, co ogranicza zależność od personelu informatycznego. Rozwiązanie Sterling Secure Proxy jest dostępne w postaci licencjonowanego oprogramowania instalowanego w siedzibie przedsiębiorstwa.

IBM Sterling Secure File Gateway

Rozwiązanie IBM Sterling File Gateway konsoliduje rozproszone punkty przesyłania plików oraz ułatwia bezpieczną wymianę danych w formie plików przez Internet. Internet staje się dla przedsiębiorstw coraz atrakcyjniejszą metodą wymiany plików z partnerami handlowymi, jednak protokół FTP i słaba kontrola nad serwerami przesyłania plików mogą być źródłem zagrożeń i stwarzać problemy operacyjne. Produkt IBM Sterling File Gateway oferuje:

• Pojedyncze, bezpieczne rozwiązanie „brzegowe” do przesyłania plików, które obsługuje transmisję dużych ilości plików o dużych rozmiarach, w dowolnym formacie i protokole oraz przy dowolnej liczbie połączeń zewnętrznych.
• Kreator ułatwiający użytkownikom zapoznanie się z rozwiązaniem oraz szablony wielokrotnego użytku przyspieszają konfigurację produktu u partnerów handlowych i powodują, że inwestycja szybciej zaczyna generować przychody.
• Wyższy poziom bezpieczeństwa i lepsze zarządzanie ryzykiem: bezpieczne protokoły, metody szyfrowania, typy certyfikatów, podpisy cyfrowe i narzędzia do zarządzania tożsamością, gwarantujące integralność danych. Możliwe jest wdrożenie zabezpieczeń opartych na strefie zdemilitaryzowanej za pomocą rozwiązania IBM Secure Proxy.
• Ułatwione zarządzanie dzięki zwiększonej widoczności i samoobsłudze prowadzi do usprawnienia procesów decyzyjnych, przyspiesza reakcje i pozwala zwiększyć poziom zadowolenia klientów i partnerów handlowych.
• Produkt IBM Sterling File Gateway jest dostępny w formie licencjonowanego oprogramowania instalowanego w siedzibie przedsiębiorstwa.

IBM Sterling Control Center

Jako że przesyłanie plików jest podstawą połączeń między procesami, musi podlegać monitorowaniu i zarządzaniu w obrębie wszystkich aplikacji, jednostek organizacyjnych, stref czasowych, lokalizacji, klientów i kontrahentów. Rozwiązanie Sterling Control Center zapewnia skonsolidowany obraz całego środowiska przesyłania plików oraz możliwość szybkiego i skutecznego reagowania na wyjątki i zmiany zachodzące w tym środowisku. Sterling Control Center ułatwia:

• Spełnianie wymagań stawianych przez umowy dotyczące poziomu usług (SLA) dzięki scentralizowanym funkcjom zarządzania wyjątkami, powiadomieniom, regułom oraz narzędziom do obsługi zdarzeń i generowania raportów.
• Zachowanie zgodności z przepisami i wymaganiami prawnymi za pomocą narzędzi do definiowania strategii, przeprowadzania audytów oraz generowania raportów.
• Uproszczenie administrowania siecią przesyłania plików dzięki scentralizowanemu zarządzaniu konfiguracją.


Jeżeli masz pytania na temat produktów i usług IBM, skontaktuj się z nami już dziś. Przedstawiciel pcRUSH odpowie na Twoje pytania jak najszybciej.
The IBM 8-bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation, registered in many jurisdictions worldwide.
Showcase Content © IBM 2015. All rights reserved.
Showcase and Syndication technology powered by SharedVue™, © The Channel Company, LLC 2015. All rights reserved.
  
Contact Us
pcRUSH Promotions
Return Policy
Term and Conditions
Technical Support
Product Availability
Sales Tax Information
Shipping Info
International Orders
Method of Payment
Card Authorization Form
Product Reviews
Login / Register
Account Setting
Order Status
Order History
Cancel Order
Wish Lists
RMA Request
About Us
pcRUSH.COM Advantage
Affiliates
Privacy Policy
Site Security
Press Releases
Store Showcase
 
 
Contact Us
By Phone
1-888-205-7777 Weekdays
6am-5pm PST - Sales
8am-5pm PST - Support
By Mail
1325 E El Segundo Blvd.
El Segundo, CA 90245
Sign-up for newsletter
Copyrightⓒ 2015  www.pcRUSH.com  All Rights Reserved.   1-888-205-7777    Terms and Conditions | Privacy Policy