pcRUSH.com
You Click, We Rush
  1-888-205-7777  |   Go To pcRUSH.comHOME  |   WISH LIST  |   View pcRUSH.com Shopping CartVIEW CART  
CUSTOMER SERVICE  |   MY ACCOUNT  |   ORDER STATUS  |   ABOUT US
GSA Federal, State, Local & Education Sales
SquareTrade Warranty
 
Categories
IBM Solutions Showcase
For All Occasions Gift Ideas

Manufacturer Showcase

  • Avery Dennison
  • Lexmark
  • Papermate
  • Olympus
  • Toshiba
  • Sony Electronics
  • Microsoft
  • Linksys
  • Seagate
  • Sonic Wall
 
Home > IBM Solutions Showcase
IBM Solutions Showcase
IBM Showcase
Zarzadzanie wydajnoscia w ramach oprogramowania IBM wspomagajacego analize biznesowa
Skontaktuj się z IBM

Zarządzanie wydajnością

Rozwiązania IBM® do zarządzania wydajnością pomagają przekształcić powolne, kosztowne i nieskoordynowane procesy planowania działalności przedsiębiorstwa i zarządzania nią w dynamiczny, efektywny i skomunikowany system, który obsługuje obszary finansowe, branżowe i informatyczne oraz ułatwia prowadzenie „firmy opartej na analizie danych”. Rozwiązania te umożliwiają monitorowanie postępów w realizacji założeń przedsiębiorstwa w celu wykrywania obszarów, w których występują problemy z wydajnością, oraz przeprowadzanie analiz hipotetycznych scenariuszy. Można również zastąpić sztywno zdefiniowane budżety procesami ciągłego planowania i częstszego prognozowania, a także zagwarantować jakość i dokładność danych finansowych niezbędnych do terminowego składania sprawozdań wymaganych przez organy regulacyjne, co obejmuje również generowanie raportów ze znacznikami IFRS oraz XBRL.

Promowane produkty

IBM Cognos® TM1®

IBM Cognos TM1 to platforma do planowania działalności przedsiębiorstwa, która pozwala przekształcić cały proces planowania – od ustalania celów i określania budżetu po etapy sprawozdawczości, sporządzania kart wyników, analizy i prognozowania. Rozwiązanie to jest dostępne zarówno w postaci oprogramowania instalowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, jak i usługi udostępnianej w chmurze. Oferowane przez Cognos TM1 rozbudowane funkcje obsługi urządzeń przenośnych ułatwiają współpracę przy tworzeniu planów, określaniu budżetów i sporządzaniu prognoz. Rozwiązanie pozwala analizować dane i tworzyć modele (w tym modele rentowności), które odzwierciedlają nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe. Ponadto zintegrowane funkcje obsługi kart wyników i zarządzania strategiami umożliwiają monitorowanie wskaźników wydajności oraz dostosowanie zasobów i inicjatyw do celów przedsiębiorstwa i sytuacji na rynku.

IBM Cognos Disclosure Management

IBM Cognos Disclosure Management to bezpieczne rozwiązanie do pracy grupowej oraz obsługi sprawozdawczości i automatyzacji procesów w skali całego przedsiębiorstwa. Umożliwia użytkownikom łączenie danych dotyczących przedsiębiorstwa z analizą opisową w kontrolowanym i podlegającym audytowi środowisku. Rozwiązanie automatyzuje gromadzenie dowolnych danych w ramach pojedynczego rozwiązania do dynamicznego sporządzania raportów i analiz. Złożone raporty mogą być opracowywane wspólnie przez wiele osób z różnych działów. Każda z takich osób pracuje niezależnie, natomiast rozwiązanie zapewnia wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych i procedur zatwierdzania. Cognos Disclosure Management udostępnia zintegrowane funkcje znacznikowania, przeznaczone do obsługi różnego rodzaju dokumentów składanych organom regulacyjnym. Może również tworzyć taksonomie rozszerzeń z nawigacją przestawną, ułatwiając proces przeglądu i recenzji.

IBM Cognos Controller

IBM Cognos Controller to oprogramowanie do konsolidacji danych finansowych, które obsługuje kompleksowy proces zamykania okresu, konsolidowania danych i raportowania. Pełny pakiet programów zaprojektowanych z myślą o użytkownikach finansowych umożliwia automatyzację i przyspieszenie realizacji procesu zamykania okresu. Cognos Controller umożliwia prezentowanie pełnych wyników finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dla kierownictwa, a dyrektorowi ds. finansowych prezentuje kompleksowe ujęcie kluczowych wskaźników i parametrów finansowych w skali całego przedsiębiorstwa.

IBM Cognos Incentive Compensation Management

IBM Cognos Incentive Compensation Management umożliwia automatyzację procesów administracyjnych, obliczeniowych, sprawozdawczych i analitycznych związanych z programami wynagrodzenia opartymi na składnikach zmiennych. Rozwiązanie to rozszerza możliwości zarządzania programami motywacyjnymi jako składnikami wynagrodzeń, zapewniając większą dokładność, zmniejszając koszty i poprawiając wgląd w wyniki sprzedaży i plany wynagrodzeń. Cognos Incentive Compensation Management to rozwiązanie oparte na chmurze, które można szybko skonfigurować i uruchomić, odciążając w ten sposób działy informatyczne.


Jeżeli masz pytania na temat produktów i usług IBM, skontaktuj się z nami już dziś. Przedstawiciel pcRUSH odpowie na Twoje pytania jak najszybciej.
The IBM 8-bar logo and other IBM marks are trademarks of International Business Machines Corporation, registered in many jurisdictions worldwide.
Showcase Content © IBM 2015. All rights reserved.
Showcase and Syndication technology powered by SharedVue™, © The Channel Company, LLC 2015. All rights reserved.
  
Contact Us
pcRUSH Promotions
Return Policy
Term and Conditions
Technical Support
Product Availability
Sales Tax Information
Shipping Info
International Orders
Method of Payment
Card Authorization Form
Product Reviews
Login / Register
Account Setting
Order Status
Order History
Cancel Order
Wish Lists
RMA Request
About Us
pcRUSH.COM Advantage
Affiliates
Privacy Policy
Site Security
Press Releases
Store Showcase
 
 
Contact Us
By Phone
1-888-205-7777 Weekdays
6am-5pm PST - Sales
8am-5pm PST - Support
By Mail
1325 E El Segundo Blvd.
El Segundo, CA 90245
Sign-up for newsletter
Copyrightⓒ 2015  www.pcRUSH.com  All Rights Reserved.   1-888-205-7777    Terms and Conditions | Privacy Policy